מרוב שאתה עסוק
בעצמך- אין פגם, נכון?
אילו רק היה לך את הפנאי
להביט בעיניי
מה תראה שם- השתקפות חיינו
השקופים. מדמעותיי שלי
כבר אין לי נחמה.

אתה, משלך אחת
תדע לתת, במאוחר מידי.