בס"ד

 

 

 

העת השתנתה ועמה העולם,

שונו הכללים, והמשחק שולם,

הקלף כבר הוחלף, הדף צהב

פעם היה לב ועכשיו זה זהב,

העת הוחלפה ועמה ערכים,

הזמן  נשתנה ועמו החיים,

אם פעם היו השכנים נאים

היום זה רק החדרים.