יש לי גידול בתוך הלב

יושב לוחץ וכואב

הוא מתפשט בכולי

 ומנפח גם אותי

איך אחסלהו

לאן אפנה

האם אמות

או שמא אחיה