ואף אם לעיתים,

הכוח אוזל

והשורות השחורות

מתערפלות לנגד עיני,

אביט היטב אל תוך האש

אל ההתלבות והלחישה

בסנה שאיננו אוכל.

 

ואזכור שאני בתוכי בפנים

בעל לב ונפש

ואגלה ואחצוב משם עוד עוז חיל

להפנותו למעלה, אל השמים.