האם אני רואה סיכוי לאהבה באופק?

אה - הה

אינסטינקט הגעגועים הנשי

זוקף את אוזניו הרגישות.

 

ועכשיו בזהירות יפתי,

בזהירות פחדי,

פן יברח ממני ליבי -

הפרוע באין לי בית

ואני אגרר אחריו -

ללא שליטה רצה בתבואה בין שועלים ואש בזנבי

נובחת צורחת געגועי לירח -

ואהבה ושלווה בשדותינו - אין.

 

פחד יפתי, פחד ליבי

פחד.