ואם היה שיר

שהיה יכול

לשנות את העולם

הייתי אותו כותבת

 

אם היה סיפור

שהיה משנה את כולם

הייתי אותו

מספרת

 

הייתי רוקדת

את סיפורי האהבה,

בצבע וחומר

את חיינו צובעת,

על האדמה הזאת

קטנה ונידחת

 

ואם היה לב

שהיה יכול

לדמם בשבילכם

את כל הכאב

הייתי מדממת, אמא

וכמה הייתי דוממת.

 

ובלב שבור

ונשמה יתירה

מעלה באוב

 את נשמת העולם -

את שיר השירים

בלבבות ושרירים

 

כי כולנו אחד

ואחד הוא הכל

יש מספיק לכולם

אלוהים הוא הכל