אומרים שהאשה

חווה בגופה

כל חודש

את מחזור הירח

מחזור הטבע

מחזורה של אמא אדמה

מים נאספים ונבנים

קמה אימפריה ומלכות

ובסוף עידן - רעידות אדמה, שטפונות דמעות ומעות ודמים.

אני מרגישה

מהיותי אשה

את סיבוב הירח

סיבוב החודש

סיבוב האלה

עת הזרע ינטע

ויתפוס בשורשיו

את איכותי החלקלקה

יכה פה שורש

יכה פה בית, או ארמון, או חושה או בקתה

זה לא משנה.

בין הרגליים

בשכיבה

כולם אותו דבר,

ורק הפריחה

רק מה שמבטיחה האדמה

עוד מחזיקה אותי שפויה

כשאני מקפצת

בין פנטזיה לפנטזיה

בין מיטה למיטה

למיתה