גם אני הייתי בונה חופשי

לו עטפוני בסודם

הייתי, עיוור לרגע, מתהדר בחבל התליה

ובסכין נוטפת דם

בונה, תמיד בניתי, תמיד נבניתי

על תל בלתי-מפי

חופשי, תמיד הייתי, או שהוא רק

עד קצה אפי

כבר בניתי פירמידות באלמוניות

כבר ויתרתי על לאומיות

כבר השכלתי להנציץ, יש חמצן, אין נבער

כבר שמרתי על סודות, אני בסוד, אני נשמר

זה לא כי אין לי קן

זה כן כי אין לי אל

אשטוף את הלשכה, אבריק את הפסלים

רק לטעום מפרי הגנוסיס, ללמוד הנהלים

גם אני הייתי בונה חופשי

לו רציתי בעבר