בזזתם, אנסתם, קיצצתם שרפתם

לטשתם עינים בילדיכם

אחר כך שלחתם אותם ללמוד

ואחרי ההשכלה נשלחו לצבא בלי זכות או ברירה

לירות אחד בשני כמו חזירים בצואה

את אני ואני אתה

דקרתם בגב בשם אלוהיהכם

את פרי יצירתכם הסכין האדומה תליתם מעל מיטתכם

בשם הטוב נקריב הכל חוץ מעצמנו

בשם האמת נמציא שקרים

אח איזה תחושה נפלאה למצוץ

גרעינים מלוחים.