אז מסתבר

בסופו של עניין

שזה לא קשור למחזור

לפחות לא למחזור הווסת, אבל

זה בוודאי קשור למחזור החיים

ללידה מוות ושוב לידה

התבגרות זִקנה ויָלדות

כי גם עכשיו, כמעט שבועיים

אחרי סוף הדימום

אני עדיין

כמהה

לילד.