בצד אחד

מתוקים חריפים

בריח תבלין וזיתים

שיכורים מקול המואזין

בצד השני

עננים לבנים אפורים

בריח ספרים ישנים

ועיניים עמוקות כמו השמיים

הארץ וכל הימים

ואני נקרעת

כמו השבר הסורי אידישאי

נקרעת

אני חושבת רק

על טובתי האישית

למרות שטובתי האישית

יכולה להיות, צריכה להיות

מחשבה

על אלוהים בתוך הקונפליקט