התראו את העולם מתהפך

על מרוצת גלגל הזמן?

 

התשמעו את זמרי הברזל

מלווים בזעקתי שועה?

 

אני רואה נחשי אורות

מנווטים ציפורי פלדה,

 

אני רואה פגרי חיים

מהלכים על האדמה,

 

אני רואה חיות קסומות

בממלכה אבודה.