שינה, אוכל, עבודה

בתוך כל אלה, אני נבלע

שינה, אוכל עבודה

שנה אחרי שנה, אחרי שנה.

שינה אוכל עבודה

,רק הפרצוף במראה השתנה

שינה אוכל עבודה

.ולי אין זמן לאהבה

שינה אוכל עבודה

איך הם לא רואים,

  אנו עובדים אובדים ועבדים...

שינה אוכל עבודה

ויש המאמינים במהפכת המחשבה?

שינה אוכל עבודה

די אני נכנע נכנע נכנע

שינה אוכל עבודה

מעכשיו אני משתף פעולה.

שינה שינה אוכל עבודה

וכבר נעלם לגמרי, האיש במראה

שנא שנא כל עבודה

ואת קרוביו ואת הוריו וכך גם את חייו

שינה אוכל אוכל עבודה

ישב וחשב על מה שקרה

שינה שממה לארץ ירוקה

ישנתי אכלתי, ויצאתי לחופשה.