כמו עשן ממדורה, רע

מהדהד ומתמוטט, את

קולות המלחמה, מה

עוד חי ומה אמת, מת

 

וכמו זעם מיותר, תר

אחרי ריגוש חדש, דש

בעקבות העזאזל, אל

כוחו שכבר ננטש, תש

 

וכמו עיט מורעב, אב

לרוח שכמעט, עט

על טרף מפוחד, עד

ששבע ושקָט, קט