רק בן עשרים ואחד

רק בן עשרים ואחד

וכבר הספיק להתגייס לצבא

ולהשתתף במלחמת אין ברירה

כבר הספיק להיכנס לשטח אויב

ולנוע באיטיות ברווחים גבוהים

 

רק בן עשרים ואחד

וכבר הספיק לערוך תצפיות

ולעשות מארב מתוכנן

כבר הספיק להיתקל ולהסתער

ולשמוע כדורים שורקים

ולראות חברים נופלים

 

רק בן עשרים ואחד

וגם בו שרק כדור

ופילח את הלב

התיז דם

והכאיב

ובער וכיבה

וכבר הספיק לשכל הורים

ולהיספד להיטמן ולהיקבר

ולהיות מזכרת על קיר

 

רק בן עשרים ואחד

ולא יותר