תקוע באמצע שעון החול

בין שמים לארץ

שמים העבר, בארץ העתיד

מנסה לקשר , לתפוס חול לשים בכיסים

וחורים לי חולשותיי

רוצה ליפול אבל תופס חלש

בין הזמנים

 

מסתכל סביב לב הסוף

אני בתוך שעון חול שבתוך שעון ענק

ואני מזמן מטה

והכל מראש מכור

בין הזמנים הוא הזמן

בו אני