בדקירות חדות

היא אורגת את חייה

בין אין-ספור מידות

היא אורזת את עולה

 

כשעוברות שעות

והלב נוסע

לרוחב הרחובות

היא מודדת בשאלה

 

בעיות באות

כפי שבטח הוא יודע

בין הכסאות

אהובה התגלה

 

ושעות עוברות

ובבד מלא, שבע

כבר נטוו השאלות

בסריג שלה