גם יוצר

ורק מגיב, לקולות

מעבר לגבול הזה.

ועלום אחר, מסביב

תאוות של בחירה

במכשפים.

משקיף

 מעל שני תווים

ואין סוף סולמות,

בין קול הכפול הזה.

ומוסיף

בשני שלבים, ועולמות

אין מספר, גם יוצא

ורק מגיע

אל השרפים.