"כשכל אחד צדיק אז צדיק הוא כל אחד" "במלחמתינו ברוע אל לנו להתחמש בנשקו של הטוב" "רע מוליד רע, אין רע שמוליד טוב, שלח חושך ויחשך" "גרימת סבל היא הסבל הגדול ביותר" "ככל שאומרים משהו יותר רישומו הולך ופוחת ביחס שווה למספר הפעמים שהוא נאמר" "עובד זה כמו תה, ככל שאתה סוחט יותר אתה מקבל יותר אבל מה שאתה מפיק יהיה מר" "הגדרת קושי של דבר היא ע"פ כמות האנשים שיכולים לבצע אותו יותר משהו לפי יכולותיו של הנבדק" "הקניין האמיתי נמדד ע"פ כמות העניין בקניין"