מתישב, מסתכל, ואינו מאמין שזה קורה פה, בארץ- ישראל. מתיישב, נאנח, ובעצב חושב שזה קורה בארץ שלו הובטח. מתיישב, מתוסכל, כל כולו מבולבל מתכחש לקורה מסביבו מסרב להאמין למתרחש וחש כאחוז בהלה ואש. תוהה הוא זה המתישב עוד כמה פעמים יעמוד ויסרב לראות את ארצו נמסרת. תוהה הוא זה המתיישב עוד כמה פעמים יראה ויבהה בתינוק הבוכה המשווע לאימו שעכשיו נלחמת בשביל חלקת אדמת עמה. תוהה הוא זה המתיישב עוד כמה פעמים יזכר במראות של עמו כמו בעבר מובא למעצר. ותוהה הוא זה המתיישב שוב ושוב עד כמה נורא הוא כל הסיוט שאליו נקלע כאשר הפעם המשלח את עמו הוא מנהיג העם היהודי.