מנסה לשאוב מהזכרון

תמונות מהעבר הרחוק והקרוב,

לדעת מה רוצה אני לבטא

במגע עטי עם דף הנייר.

 

מנסה לחקור ברגשותי,

לדעת אם אמת הם אם לאו,

להבחין מהו רגש חי וקיים

ומהו רק פרי הדמיון.

 

לעיתים מצליח

ולעיתים גונז השיר,

כותב עוד ועוד,

להשלים את החסרון העצמי.