גשם של אהבה ירד על העולם
טיפות רכות,מלטפות,לעיתים שורפות
פוסע בינהן ממש כמו כולם
מביט לשמיים בעיניים דומעות

כמו פרחים מחכים בני האדם
לטיפות שנושאות אהבה בחיקם
יש מלבלבים,יש שנובלים
אך כולם לטיפה אחת מצפים

צמאה נשמתי לטיפה יחידה
טיפה לה נועדתי מימי בריאה
איך אמצא מבין כולן
היכן הטיפה שלי,היכן

רדי אליי טיפתי תמתי
השקי את נפשי רפאי את ליבי
אדי תשוקתנו יעלו למרומים
גשם חדש ימטירו למחכים