על נול אורג

שיריי

פתאום דקירה

טיפה אחת

קטנה

דיממה המסכנה

אחכה

מאה שנה?