רכוב לי על סוס

אצא בלי היסוס

למסע אל שער ליבך

אעטה אז שריון

הרי אין הגיון

להיפגע מחצי כעסך

 

אדהר על הרים

אם אראה חיוכים

מרחוק אותי מזמינים

אדהר לי בגיא

אם אראה בחשאי

אחרים בשערך ממתינים

 

בשדות אוהבים

אקטוף לך ורדים

מנחה ריחנית לליבך

כל קוץ אסלק

הקנאה תסתלק

לו רק אהיה אהובך