שבר ראי עתיד
דבר גורל נמהל
תוך ים עננים זועק
ילד רץ נבהל
מיני ארץ ועד חיק.

ראי שבר עתיד
אוחז שברי ילדות
בכדור המשחק
רואה עצמו בבחרות
משהו בו נשבר נמחק.

עתיד שבר ראי
פוצע ידו לדוק
עין מביטה עתיד
גורמת לו לזעוק
הרחק בדד מכל ידיד.

ראי עתיד שבר
נעלם חומק מידו
גורל ממתין ודאי
אך לא ידע עתידו
הכל טמון
בכף ידו.


4-5