על שדה ירוק – תכול שמיים ממעל, שחר – כלניות פרץ ונתן את פריחתו. החמה במרום – זרחה והניצה; צפריר – בוקר, חלף בשביטו…