חפש אותי הלילה

בחושך של חדרי

חפש גם בפלאפל

ואצל חברים

 

אמנם עכשיו זה סוף הזמן

הוא עוד לא תם אם כבר שכחת

אם לא תלמד גמרא עכשיו

אז איך תדע ללמוד אחר-כך

 

בין כתלי הישיבה נוכחות דלה הלילה

לא מחום, לא מקור, איש איננו כאן

ספסלים לא הומים מקולות לימוד הלילה

בהונות לא נעות כי זה סוף הזמן.

 

חפש אותי בבוקר

מהמיטה לא קם

חפש בצהריים

אני עדיין כאן

 

אמנם הזמן של שמע כבר תם

וסדר בוקר כבר חלף לו

אבל אני עוד מנומנם

קם רק לאוכל וגם זה לא

 

בין כתלי הישיבה אין כבר נוכחות הלילה

עמוסים בתיקים, כולם יוצאים מכאן

הספרים מתאבקים, איש אינו לומד הלילה

בהונות לא נעות, זהו סוף הזמן.

 

(אמנם עכשיו תחילת הזמן

אולי השיר לא רלוונטי

אך הוא נכתב כבר די מזמן

אז אל תהיו כאלה אנטי)