וכשאתה עולה עלי סביב השחור באישוני פוקעות חמניות וגם לא ידעתי שהן שם עד שאמרת לי. וגם הארת לי וגם כל האור הזה רקם את שמי בקצה חיי כמו במטפחת. אני לא שוכחת את זה: בגללך צמחו צמחים שוטים בסדקים הרצינים שבכבישיי וגם הגרעינים שבלחיי זה בגללך. אני זוכרת את כולך וגם איך שאהבת בחינם וגם איך התעקשת להאיר. אולי השיר הזה יחזיר לך קצת.