זוהר קרני אור הבוקר

חשמלה שמש והלמה

רחשו גלים יום אושר

כשנוגה נשקה לחמה

 

תלוליות חול . נפגשו מבטים

חבוקים שטופי ערגה

נקודת החן שטה בשחקים

נשמתו בנשמתה סרוגה

 

מלאכי שחר עמלו

ברוך ובחן

מרבד כיסופין טוו

יום חדש התנגן

--------------------