אשביעך דודי לעת ינוסו הצללים,

לעת אטע הגפן ופריה

לעת דמדומי שלכת העלים

על קסם להט הבריאה.

 

אשביעך דודי לעת דודים

עת לבן לבשנו יחדיו

ובעץ נסתר פרי מגדים

המציץ מבין עליו

 

אשביעך דודי לעת ערוב היום

עת יזועו הצללים

אל עבר אותו מקום

שבו אני ואתה והצלילים

נפגשים בלהט חום.

 

אשביעך דודי עם אור

עת גלגל החמה מפציע

ונשמע קול הדרור

עדי הלב יגיע

עובר ארצות דור ודור.