שיחררתי יונים שיחררתי עשן שיחררתי אנרגיות טמונות בחום של אבנים מחשבות וציפיות פרחו לעזאזל עבדתי קשה את זה לעכל ועד שהצלחתי כבר לא לצפוֹת חזרת אלי עם הבטחות חדשות.