על הקיר תלויות שתי תמונות:

בראשונה - אמי בשמלת כלולות,

בשניה - אבי במדים ודרגות.

אני מביטה בהן לעיתים

והזיכרונות עולים בי וצפים.

אירועים שקרו, מילים שנאמרו,

נדמה היה לי שנשכחו

אך טעות בידי –

הם בלב נשמרו!

לא אחת אני מנהלת שיחות בתוכי

עם אמי ועם אבי,

שואלת וגם עונה ואחר כך תוהה:

האם לזאת הייתה הכוונה?

 

 

נכתב ביום השנה ה-23 למות אבי ז"ל