כל המילים אבדו ואינן, הסתדרו מול בור נסתר וקפצו אליו אחת-אחת עד שלא נותר דבר. כל המילים ברחו ואינן כאילו אין בהן שום צורך כאילו הן כלים ריקים מתוכן כאילו אותם עולמות שמביעים בעזרתן, גדלו כל כך התערפלו כל כך קטנו כל כך עד שאין למילים יכולת לבטא אותם. כל המילים אזלו ואינן והשאירו אותי יתומה.