פעם הוא השקיט את מימיו והניח לבני האדם לעבור בו- בחרבה. והיום הוא מים שוטפים ללא מנוחה המזרים בין גליו חוכמה עתיקה שאנו, בני האדם , לא השכלנו ללמוד: לאסוף קצת חצבני, קצת דן, קצת בניאס, מי גשמים מי מעיינות ומים שפעם קפאו בראש הר, ולהביא אותם להיות אחד שאינו מפסיק לזרום, לעולם בכיוון אחד אל יעד ברור ומוחלט עוד מימים קדמונים: בזרימה מתמדת אל כנרת- מראת מים עצומה, שוקטת. שם יקחו בני האדם מים חיים אל הברזים שבבתיהם.