לאדם שקורא ומחליט אם היצירה תיכנס או לא לאתר

זו הערה עבורך בלבד ויש למחוק אותה אחרי שתקרא אותה:

בפעם שעברה כשניסיתי לפרסם את היצירה הזו לא קיבלו כי חששו שיש בה איזשהו מסר נסת

אין בה כזה זו יצירה שנכתבה מזרם התודעה של מילים שרחשו בראשי אין כאן שום לחש או קללה או משהו לא הולם

כל דבר כזה שתראה ביצירה נמצא בראשך המעוות בלבד.

סוף הערה.(שתימחק כמובן)

לוקווינסקי ברדוויל

אך,אם,קוט

תשביה נקטופ צילוונג הללויה

צורמי שרמר ציקלי בשבויימי צול

צימפרים לקחונו משתנמן

לפ

ולפיף נזגול משקרץ

ארקטרמפט-נולד במעצומות ובתעצומות וולנדינו