,תשאיר אותי פה

נוח לי בין זרועותיה הארוכות

,תשאיר אותי פה

ימיי חולפים מהר מדי

ממי אני מבקש?

למי אני מתפלל?

תשאיר אותה פה,

בקירבה כזאת לא האמנתי

אל תגיד לי

שנסתרות הם דרכיך

אל תגיד לי

שהכול תלוי בי

תשאיר אותי פה

מוקף בגופה האינסופי

ברך אותי, במה שאיני יכול להשיג

ברך אותי בה, באהבתה

הכול נמצא בתוכי, אני יודע

וקשה, מפחיד אותי

שהכול נמצא בתוכי

תשאיר אותי פה

חופשי מהתכונות הארציות שלי.