הם מחוררים את ראשיהם,

הם ואלוהים

הם ועצמם

מקמטים את קיומם,

באתר פסולת חשוך

אלוהים והם,

אלוהים המדמם, האדם המדמם

שופכים את ראשיהם,

לפח אשפה,

פח אשפה, בעל גוון תיאולגי,

אך מנגד,

בעל גוון שאינו מותיר,

שום חותם מאחוריו.