אלו הם אדוניי,

אלו שנשבעו בחייהם

עבור אותה המטרה ההיא

עבור אותו כישלון ההוא,

עבור קידמת האדם.

אלו הם אדוניי,

אלו שידעו לשתוק

אלו שידעו לאהוב

אלו שידעו לברוח

אלו שידעו להתמודד.

אלו הם אדוניי,

אלו שלא מילאו את חורי נפשם

בכלים מלאכותיים

אלו הם אדוניי,

אלו שראו בקיום האדם, שאלה

שאת פיתרונה אנו

חייבים לדרוש.

אדוניי הם אלו

ששיחררו את גופם

מן הקיום האבסורדי, הציני.

אלו הם אדוניי,

אלו שזרים עטפו אותם.