אלוהים, אלוהים?

ששפינוזה הפך אותך

לטבע אילם,

וניטשה הרג אותך

קצת לפניי

שהוא התאבל על עצמו

כשדמו בידיו

ובובר המתבולל המתחסד

הוליד אותך מחדש,

ומגבעות שחורות

בעלות חולצות שחורות

עמוסות זיפים שחורים

דיברו עלייך ביראה,

ובעיינים לבנות,

וכשההיא, עם השמלה הצמודה,

עם העור הזך

שופע נשיות חשופה,

שכחה שחרית

האם התכופפת?