לקראת ערב,

חלון עלול להיפתח,

ולמשוך אדם

לגרד את הרצפה,

למתוח את עור פניו,

עד אשר אין מבחינים,

בתחילת העצמות,

שעה זו,

היא החמורה ביותר ברצף הזמן,

מאחר שאף אמתלה לא תצדיק אותה,

ואף הסבר לא ימנע אותה.