אנחנו אנשי האדמה

אנחנו אנשים קטנים

אנחנו אנשים פשוטים

אנחנו אנשים

שנותנים לקבוצה מזערית

לנהל את חיינו

אנחנו אנשים שלא ידעו

לעולם מהו טעם החופש

אנחנו אנשים נשלטים

אנחנו אנשים

שרוצים להיות מרוחקים

אנחנו אנשים

שסוגרים עיינים

כשהם רואים

גופה נופלת או גופה רעבה

אנחנו אנשים שלא יודעים

איך לחלום

כן אנחנו רודפים אחרי הריקבון