אלוקי

נשמות שנתת בילדיי

טהורות הן

וגדולות כל כך,

מתנה נתת לי

להיות שותפה

בהבאת נשמות גדולות

וטהורות כאלה

לתוך עולמך.

 

אנא ממך

תן לנו ולנשמות שלנו

להיות מחוברות

לשנים רבות וטובות

בעולם הזה

ולהמשיך להיות מחוברות

בעולם הבא

לנצח נצחים

באהבה גדולה

אחד לשני

ואליך.