גלגל חוזר בעולם

 

הגשם ירד,לאחר שבועיים בצבצו מהאדמה עשבים רכים

הפרות שרעו בעדר אכלו אותם לשובעה

ומהזבל של הפרות זיבלתי את עצי בגינה

כשגדלו התפוזים והבשילו אכלתי תפוז אחד טעים

והשלכתי כמה גרעינים באיזו פינה

לאחר כמה שנים ראיתי איזו פרה אוכלת עלים רכים של עץ תפוז צעיר

וחשבתי לעצמי גלגל חוזר בעולם כמה נפלא