אנשי השמיים

 

זה היה ביום הראשון,

הם לבשו בגדים כמו מלאך,

ובחושך זרחו כמו האור,

ראו אותם ממש כמו כוכב.

 

וששקעה השמש בחול,

הסתנוורו ,כי היה קצת אדום.