המשל והיפוכו
 
בדמדומי הלילה האפור
פוסע הלך לתומו ובמקביל למחשבותיו לגבי קיימו
מדליק סיגרה ושואף מתוך גרונו.
 
בחצות חושב על כוכבים הבולטים הם ברקיע השליו
וכשמגיע הבוקר כבר עייף הוא מלחשוב
שותה כוס תה חמה ונכנס למיטתו
 לילה טוב לך איש המחשבות.
 
האדם כמובן הוא אתם
הנמשל הוא ברור מאליו
מציאות בוקעת מבין עיניים תרות
לכיוונים אחרים
למקומות שנהב