חלון

                                 חלון נפתח אל חיים אחרים,

אנו נראים שם קצת רגועים.

נושמים אוויר קצת שונה,

לא של העולם הזה.

 

חלון נפתח בנגיעה אחרונה,

על החיים על פני האדמה.

עולים לרקיע שם שולטת השתיקה,

שתלווה את חייך הבאים,

תנוח שם ,תירגע.

 

חלון נסגר מהרעש הסואן,

שבעולם הזה ממשיך עוד לעצבן.

להיות נסרק בין חיי השגרה,

ולנסות קצת לנוח ,בעולם התנועה.

 

כל עוד אתה כאן ,אתה נחשב כמו עלה,

עף מפה לשם ,מנסה כבר לנחות ,לנוח.

להסתנוור מהשמש ,מין תחושה נפלאה,

אך אין כמו ,השלווה האחרונה.