____________________

במרוצת הזמן כעבור שנים,

כאשר אהיה בר-חלוף.

בקוראם אנשים בין שושנים,

יאמרו שימשתי מנוף.

לטוב, לרע, לחכמה,

לשנאה, אהבה שברא.

ואני ארחף ממילה למילה,

החודרת אל לב הקורא.

לשנות לא אוכל ולו במעט,

כי זו דרכו ודרכי.

אנא ידי הובילי העט,

לכתוב אשר על לבי.

             כי כל שאפרוס מתוכי:

             הרי הוא רק האני.

                                                             סונטה-שיר זהב

                                                                       1.9.94