נזכרת אני בלילה ההוא

באיש ההוא, ממלכי ישראל

מאיש מלחמה

הפך הוא לאיש שלום

והוביל את עמו

כבקרת רועה עדרו

אל עתיד בהיר יותר

 

הידע הוא

המנהיג, האדם

את הצופן בחובו

עתידו שלו?

הידע הוא את השנאה

שאליו רחש בשר מבשרו?

הידע יצחק

את דבר עקדתו שלו

על מזבח השלום?

 

יצחק, אבינו

את מפעלך שלך

נישא אנו

והשלום,

השלום עוד ישכון

בינינו לבין עצמינו

בינינו לבין שכנינו!