נכתב לפני מספר לזכרה של חברה  קרובה  שנפטרה  ממחלת מסרטן.

ובבוקר ההוא

את קרבת אל המזבח

והוכנו העצים..

והונח החבל..

ושאלת:  ו"איה השה לעולה "...

ויצאה בת קול ואמרה: את היא

והבטת נכוחה

 ולא אמרת דבר

ורק ידיך קדימה  נשלחו 

ובשיח  ממול

בו נגה האור

ולא נאחז בו האייל

ולא זעק הקול..

כי נשלחה היד

ואת לא נושעת..