תסלח לנו יצחק

תסלח לנו יצחק

על החום והאהבה שאולי הצנענו

תסלח לנו יצחק

על שדגלינו  לא הורם עת זעקו הם חמס ליד ביתך

 תסלח לנו יצחק

על שעינינו ראתה ומוחנו לא עיכל ..

תסלח לנו יצחק

על שלא יכולנו לשלושה הכדורים , עת פלחו הם את גופך

תסלח לנו יצחק

על מותך..